https://gordon-business-consulting-gbc.blogspot.com/

Business

BusinessInfo.cz

Zjednodušuje zejména malým a středním podnikatelům orientaci v informacích a službách 
poskytovaných státní správou.

Jak podnikat.cz

Daňová a účetní poradna pro podnikatele a OSVČ.

ČMA.cz

Česká Manažerská Asociace - etické vztahy mezi pracovníky a obchodními partnery - odpovědnost 
vůči spotřebiteli.

Portál veřejné správy.cz

Portál veřejné správy - na úřad přes internet. Informace pro občany České republiky - pro podnikatele 
a živnostníky.

Daňový portál.cz

Daňový portál slouží pro komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení.

Finanční správa.cz

Finanční správa - daně a pojistné - daňové tiskopisy - daně elektronicky - mezinárodní spolupráce ...

ČSSZ.cz

Česká správa sociálního zabezpečení je největší a zcela výjimečnou finančně správní institucí státní 
správy ČR.

ČÚZK.cz

Přístup ke geodatům resortu ČÚZK, prodej dat, mapové služby ...

ČSÚ.cz

Oficiální stránky Českého statistického úřadu.

eStát.cz

eStat.cz - efektivní stát je nevládní organizací, která vznikla jako první think-tank v ČR věnující se 
veřejné správě a její ...

StátníSpráva.cz

Úřady - Volná místa - Zakázky - Insolvence - Služby.

VěstníkVeřejnýchZakázek.cz

Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

ObchodníRejstřík.cz

Vyhledávání subjektů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

ŽivnostenskýRejstřík.cz

Vyhledávání podnikatelských subjektů - Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Justice a právo

ePrávo.cz

Články o právní teorii a doktrínách, poradna a praktické informace, nabídka dálkových kurzů, slovník 
pojmů.

Zákon-online.cz

Daně a ostatní zákony - o bankách, mzdě, cenné papíry, stavební zákon, atd. ...

Usoud.cz

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti. Sídlem Ústavního soudu je Brno.

NKCR.cz

Notářská komora České republiky.

ČAK.cz

Česká advokátní komora je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice.

CentrálníAdresa.cz

Veškeré informace o dražebnících a o dražbách jsou veřejně přístupné na portálu Centrální adresa.

ÚOOU.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů zpřístupňuje českou verzi Příručky evropského práva v oblasti 
ochrany údajů, jejímž ...

Filantropie

HlávkovaNadace.cz

Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nejstarší česká nadace, byla založena Dr. Josefem
Hlávkou v roce 1904.

KostníDřeň.cz

Staňte se i vy dárcem kostní dřeně a pomozte zachránit lidský život.

Život90.cz

Žijte kvalitně ve vlastním domově. Pomoc v krizových situacích.

OchranaZvířat.cz

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace. Posláním nadace je trvale zlepšovat ...

DarujPravidelně.cz

Darování je především projevem dobré vůle a důvěry, která si zaslouží být více než jednorázová!

Různé

Reklama a marketing

Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace. Zvyšuje profesionální úroveň 
české reklamy ...

ČEZ.cz

Elektřina, plyn, mobil ... Kolik ušetříte s mobilem od ČEZ. Sleva 25% na 5 měsíců na balíčky volání. 
Neomezené volání ...

PRE.cz

PRE je tradičním a spolehlivým dodavatelem elektrické energie na území celé České republiky.